Opting-in systeem

Wat is OPTING-IN systeem?

Opting-in is hetzelfde als een pseudowerknemerschap of dienstbetrekking op verzoek. 

Wanneer je er samen voor kiest om de onderlinge arbeidsverhouding voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen wél te beschouwen als dienstbetrekking, is er sprake van opting-in.

Als de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geen echte of fictieve dienstbetrekking is, kunnen zij er samen voor kiezen hun arbeidsrelatie aan te merken als een fictieve dienstbetrekking. Deze regeling wordt ook 'opting-in' genoemd.

Opting-in systeem is dat Universalangelzescortservice de loonheffingen (BTW) van de medewerkers afdragen aan de belastingdienst.